Bali Room

บาหลี กำนันเต่า จึงเป็นโรงแรมพิจิตร ที่พัก พิจิตร ร้านอาหาร พิจิตร อันแสนอบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง พร้อมมอบความสุขความทรงจำให้กับทุกท่านที่ผ่านมา เหมือนแวะมาเที่ยว บ้านเพื่อน บ้านญาติ บ้านคุณตา บ้านคุณยาย
S__13697043_0
S__13697044_0
S__13697045_0

Bali House

บาหลี กำนันเต่า จึงเป็นโรงแรมพิจิตร ที่พัก พิจิตร ร้านอาหาร พิจิตร อันแสนอบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง พร้อมมอบความสุขความทรงจำให้กับทุกท่านที่ผ่านมา เหมือนแวะมาเที่ยว บ้านเพื่อน บ้านญาติ บ้านคุณตา บ้านคุณยาย
S__13697048_0
S__13697052_0
S__13697053_0

Bali Studio

บาหลี กำนันเต่า จึงเป็นโรงแรมพิจิตร ที่พัก พิจิตร ร้านอาหาร พิจิตร อันแสนอบอุ่น เรียบง่าย เป็นกันเอง พร้อมมอบความสุขความทรงจำให้กับทุกท่านที่ผ่านมา เหมือนแวะมาเที่ยว บ้านเพื่อน บ้านญาติ บ้านคุณตา บ้านคุณยาย
S__13697055_0
S__13697057_0
S__13697059_0

Bali Homie

“Homie House”
ห้องพัก 2 ห้องนอน สำหรับครอบครัว
ผู้ใหญ่ 4 ท่าน หรือจะ เด็ก ๆ 2 ท่าน
พร้อมอ่างอาบน้ำ ให้ครอบครัวใหญ่
ได้พักรวมกันแบบอบอุ่น
S__16744700_0
S__16744698_0
S__16744701_0

@BastionFlinders
Follow us for updates.

Contact

056-611023

082-4566397

Contact

056-611023

082-4566397